Vores anvendelsesvilkår

Vi anbefaler, at du nøje gennemlæser disse generelle betingelser for brug, hvis overholdelse er påkrævet før enhver brug af de hjemmesider og/eller mobile applikationer, som er udviklet af Evaneos.

Disse generelle vilkår og betingelser for brug er blevet udviklet til brugere af hjemmesiden og den mobile applikation, som er udgivet og udviklet af Evaneos SA - 27 Rue de Mogador - 75009 Paris - Frankrig.

Når du bruger hjemmesiden og den mobile applikation, accepterer du at overholde disse generelle vilkår og betingelser fuldt ud. Hvis du ikke kan acceptere disse generelle vilkår og betingelser for brug, må du ikke tilgå eller bruge hjemmesiden eller den mobile applikation. Evaneos forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre disse generelle vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden og den mobile applikation. Vi anbefaler derfor, at du jævnligt tjekker disse generelle vilkår og betingelser for brug, som til hver en tid kan ændres.

1. Definitioner

"Virksomheden" eller "Evaneos" eller "vi" betyder Evaneos SA, der udgiver og udvikler hjemmesiden og den mobile applikation, et selskab med en aktiekapital på 73.450,94 €, hvis hovedkontor ligger på 27 Rue de Mogador, 75009 Paris - registreret i handels- og selskabsregistret i Paris under SIRET-nr. 513.191.122 - registrering Atout France IM075110183 – med finansiel garanti fra Atradius og ansvarsforsikring, som er tegnet gennem HISCOX.

"Hjemmeside" betyder den hjemmeside, som i øjeblikket er tilgængelig på: www.evaneos.dk.

"Mobil applikation": betyder det eksekverbare program, som kan downloades til mobiltelefoner, og tilbyder funktionalitet og indhold, som er tilgængeligt for brugeren og udviklet af Evaneos.

"Du" betyder brugeren af hjemmesiden og den mobile applikation.

"Indhold": betyder ethvert "Evaneos-indhold" eller medlemsindhold, herunder tekst, billede, musik, lyd, video, oplysninger eller andre elementer.

"Evaneos indhold" betyder ethvert indhold, der stilles til rådighed af Evaneos via hjemmesiden eller den mobile applikation, herunder ethvert indhold, uanset om det er fremskaffet under licens fra en tredjepart.

"Medlemsindhold" betyder ethvert indhold, der offentliggøres, overføres eller deles af et medlem på Evaneos, navnligt indhold, som er tilgængeligt via "Min konto"-sektionen, herunder detaljer om medlemmets rejsefiler og andet medlemsindhold.

"Tjenester" betyder ferieoplysninger og rejsebureauers tjenester, der løbende tilbydes på hjemmesiden og den mobile applikation.

"Bruger" betyder enhver person, der navigerer på hjemmesiden eller den mobile applikation

"Medlem" betyder enhver voksen person, der får en konto, efter at hans eller hendes ansøgning om medlemskab er blevet behørigt udfyldt og godkendt. Medlemmet er en identificeret bruger af Evaneos SA's hjemmesider og mobile applikationer.

"Lokalt rejsebureau" betyder et lokalt uafhængigt rejsebureau lokaliseret i et destinationsland, der stiller rejsetjenester til rådighed mod betaling.

"Konto" betyder den enkelte konto, som er oprettet af medlemmet på tidspunktet for registreringen på Evaneos SA's hjemmesider og mobile applikationer.

2. Beskrivelse af Evaneos tjenester og produkter

Evaneos er en markedsplads, der forener rejsende med lokale rejsebureauer med henblik på at udarbejde og levere brugerdefinerede rejsetjenesteydelser.

Evaneos tilbyder ved hjælp af hjemmesiden og den mobile applikation følgende ydelser til brugere, der ønsker at planlægge sine rejser:

 • Information, rådgivning og faktaark
 • Oprettelse af kontakt til lokale rejsebureauer, der har specialiseret sig i at udarbejde og levere tilpassede rejsetjenester
 • System til overførsel af personlige kontaktoplysninger og andre oplysninger til udvalgte kontakter og samarbejdspartnere
 • System til sikker betaling til lokale rejsebureauer
 • Oplysninger om og salg af rejseforsikring efter køb af rejsetjenester
 • Online visning og deling af rejsefiler og fotos
 • Oprettelse og deling af udtalelser, kommentarer og rådgivning
 • Oprettelse og deling af feedback og indhold baseret på erfaring

3. Evaneos ophavsret og immaterielle rettigheder

Evaneos ejer alle immaterielle rettigheder (herunder navnlig ophavsret, varemærkeret, databaserettigheder og alle andre lignende rettigheder overalt i verden), hvilket ikke kun dækker strukturen, men også indholdet af hjemmesiden og den mobile applikation (herunder især billeder, lyd, videoer, fotos, logoer, varemærker, grafik, værktøjer, software, dokumenter og enhver anden form for data).

Der meddeles  ingen rettigheder eller licens til at bruge Evaneos indhold, bortset fra det, som nødvendigvis kræves for at bruge tjenesterne i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser for brug eller som på anden måde er forudgående skriftligt aftalt med Evaneos.

Enhver – hel eller delvis – gengivelse, reproduktion, repræsentation, offentliggørelse, overførsel, brug eller ændring af Evaneos indhold uden godkendelse og/eller bemyndigelse hertil er strengt forbudt.

Sådanne ulovlige handlinger kan som konsekvens medføre retsforfølgning mod gerningsmanden/-mændene, heraf navnlig på grund af krænkelse af rettigheder. Evaneos og dets samarbejdspartneres varemærker, logoer og mærker, som vises på hjemmesiden og den mobile applikation, er alle registreret. Enhver gengivelse eller reproduktion af disse varemærker og/eller logoer, i sin helhed eller delvist, uden Evaneos udtrykkelige forudgående tilladelse og godkendelse er forbudt.

Enhver uautoriseret gengivelse eller reproduktion af varemærker, logoer og særprægede tegn udgør en ansvarspådragende og strafferetlig overtrædelse. Krænkerne risikerer sanktioner i medfør af civile og strafferetlige regler, herunder navnlig sanktioner vedrørende gældende immaterialret.

Evaneos er ligeledes en producent af databaser. Ethvert udtræk af data fra og/eller genbrug af en eller flere databaser er ikke tilladt i henhold til gældende immaterialret.

4. Brug af Evaneos hjemmeside og mobile applikation

Du kan se, downloade og udskrive Evaneos indhold til din personlige og ikke-kommercielle brug.

Enhver anden brug skal på forhånd godkendes skriftligt af Evaneos.

Medmindre en sådan udtrykkelig godkendelse er blevet meddelt, er det strengt forbudt at reproducere, kopiere, overføre, videredistribuere eller genudgive Evaneos indhold, uanset om dette er i dets helhed eller delvist.

Endvidere og under alle omstændigheder er det forbudt at ændre Evaneos indhold eller at ændre eller slette angivelser om ophavsret, varemærker eller tegn på rettighed eller ejerskab, som vedrører Evaneos indhold.

Du skal bruge hjemmesiden, den mobile applikation og tjenesteydelserne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du forpligter dig udtrykkeligt til at holde Evaneos skadesløs i tilfælde af ethvert ansvar, der kan opstå ift. tredjepart i forbindelse med enhver brug, der ikke overholder disse generelle vilkår og betingelser for brug af Evaneos hjemmesider og mobile applikationer.

Brug af hjemmesiden og den mobile applikation er ikke tilladt for personer, som er under 13 år.

I overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser for brug er hjemmesiden og den mobile applikation tilgængelig for brugere uden beregning (undtagen forbindelsesomkostninger). Se venligst pkt. 16 mht. oplysninger om hvordan vi aflønnes, såfremt du bruger tjenesterne til at bestille en rejsepakke via et lokalt rejsebureau.

Navigation på Evaneos hjemmesider og mobile applikationer kan, uafhængigt af Evaneos, medføre brug af tredjepartshjemmesider, der ikke er forsynet med deres egne generelle vilkår og betingelser for brug. I sådanne tilfælde skal Evaneos SA adskilles helt fra eventuelt besøgte tredjepartshjemmesider.

5. Links til andre hjemmesider, tredjepartshjemmesider

Hjemmesiden og den mobile applikation kan indeholde links til tredjepartshjemmesider. Din brug af sådanne tredjepartshjemmesider vil være underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for sådanne tredjepartshjemmesider.

Tredjepartshjemmesider, der indeholder links til hjemmesiden og/eller den mobile applikation, er ikke udgivet af Evaneos, og Evaneos kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for indholdet af tredjepartshjemmesider, der linkes til fra hjemmesiden og/eller den mobile applikation. Med forbehold for øjeblikkelig underretning i henhold til pkt. 9 i disse generelle vilkår og betingelser for brug, forpligter Evaneos sig til straks at fjerne et link til ulovligt indhold.

I henhold til bestemmelserne i pkt. 8 i disse generelle vilkår og betingelser for brug er Evaneos derfor på ingen måde ansvarlig i forhold til indhold, annoncering, produkter, tjenester eller ethvert andet værktøj, som gøres tilgængeligt på eller stammer fra eksterne hjemmesider eller kilder. Evaneos kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for fortløbende skader som følge af eller i forbindelse med anvendelsen af sådanne links.

Når du tilknytter din konto til en konto, som er åbnet på en tredjeparts platform (fx Facebook, Google), anerkender og accepterer du Evaneos indsamling og bearbejdning - i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik - af alle personlige data, som du har tilladt deles med Evaneos i henhold til dine kontoindstillinger på en sådan tredjeparts platform.

6. Ansvar for Evaneos indhold

Evaneos gør alt for at sikre, at hjemmesiden, den mobile applikation og Evaneos indhold er nøjagtigt og pålideligt. Evaneos er imidlertid ikke i stand til at garantere nøjagtighed, alsidighed, tilgængelighed og aktualitet af disse oplysninger og/eller af Evaneos indhold, som leveres på hjemmesiden og/eller den mobile applikation.

I overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 8 i disse generelle vilkår og betingelser for brug kan Evaneos og/eller dets samarbejdspartnere ikke holdes ansvarlig for brug af de leverede oplysninger eller indhold eller for værktøjer, som stilles til rådighed på Evaneos hjemmesider og mobile applikationer.

7. Brug af fælles værktøjer

Visse dele af hjemmesiden og den mobile applikation er gratis at tilgå uden registrering. Visse funktioner er dog kun tilgængelige for medlemmer. Hjemmesiden og den mobile applikation gør medlemmer i stand til at indsende og dele fotos, historier, erfaringer, holdninger og rejseblogs. Medlemmerne kan således efter eget skøn indsende medlemsindhold til yderligere udbredelse.

Hvis du er medlem, meddeler du Evaneos en ikke-eksklusiv, overdragelig, tidsubegrænset, royalty-fri, verdensomspændende licens til at kopiere, bruge, reproducere, distribuere, vise, udgive, tilpasse eller udarbejde afledte værker af dette eller ændre ethvert medlemsindhold i alle formater, herunder i vores tjenester og produkter, til ethvert formål, herunder fremme af vores tjenester og produkter. Medlemsindhold kan frit ses, anvendes, overføres, deles, kopieres, oversættes og offentliggøres uden tilladelse fra det medlem, der har indsendt sådant medlemsindhold på noget medie, uanset arten eller det endelige formål hermed (kommercielt, markedsføringsmæssigt eller andet) og uden nogen territorial begrænsning.

Som følge af at retten til udbredelse af medlemsindhold tildeles Evaneos, anses dette indhold ikke for at være omfattet af ejendoms- eller immaterielle rettigheder. Derfor må medlemmer ikke uploade noget medlemsindhold til hjemmesiden eller den mobile applikation, der omfatter indhold, der ejes af tredjemand, undtagen i de tilfælde, hvor man besidder alle de nødvendige tilladelser fra den pågældende tredjepart til at gøre dette.

I tilfælde af misligholdelse af betingelserne i den ovennævnte bestemmelse, forpligter du dig til at holde Evaneos skadesløs med hensyn til enhver påstand om krænkelse af rettigheder, der måtte opstå, og om nødvendigt skadesløsholde Evaneos.

Medlemmerne må kun uploade medlemsindhold, der er passende og ikke på nogen måde krænkende, ærekrænkende eller ulovligt.

Da Evaneos er ude af stand til at tjekke alt det indhold, som indsendes af medlemmerne før det udbredes, forbeholder Evaneos sig ret til, til enhver tid, uden varsel og efter eget skøn, at tilbagekalde alt medlemsindhold, som er i strid med disse generelle vilkår og betingelser for brug.

8. Evaneos ansvar

Hvis du er forbruger, og vi undlader at overholde disse generelle vilkår og betingelser for brug, er vi ansvarlige for tab eller skader, som du måtte lide, og som er et påregneligt resultat af vores brud på disse generelle vilkår og betingelser for brug eller vores forsømmelighed, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, der ikke er påregnelige. Et tab eller en skade er påregnelig, hvis det/den var en indlysende konsekvens af vores brud, eller hvis det/den blev overvejet af dig og os på det tidspunkt, hvor du begyndte at bruge tjenesterne.

Ansvar mod Evaneos og/eller tredjemand kan ikke gøres gældende i forbindelse med indhold, som placeres online eller med hensyn til brugen heraf, eller med hensyn til krænkelse eller skader, direkte eller indirekte, af nogen som helst karakter, uanset hvordan disse måtte opstå.

Med krænkelse eller skade forstås:

 • Indhold af ærekrænkende eller omstridt karakter, pornografisk, fremmedfjendsk eller som mere bredt kan støde flertallets følelser
 • Enhver afbrydelse af aktivitet eller tjeneste
 • Enhver manglende evne til at gøre brug af foreslåede resultater
 • Utilstrækkelighed, manko eller mangel mht. de resultater, som stilles til rådighed, og ethvert tab af indtjening som følge deraf.

Evaneos garanterer ikke på nogen måde nøjagtigheden, tilstrækkeligheden og/eller uvildigheden af noget som helst indhold, der således er lagt online "som det er". Evaneos fraskriver sig enhver form for garanti og indestår på ingen måde for indholdets kvalitet eller egnethed til en bestemt anvendelse.

9. Politik for tilbagetrækning af indhold

Evaneos kan til hver en tid tilbagekalde ethvert indhold, som er i strid med disse generelle vilkår og betingelser for brug med eller uden forudgående varsel.

Hvis du mener noget indhold er skadeligt for frihed, respekt for personer, image, omdømme, giver anledning til krænkelse af ophavsret og lignende rettigheder, rettigheder til billeder, eller er ærekrænkende, kan du kontakte Evaneos for at anmode om tilbagetrækning af et sådant indhold.

Efter modtagelsen af anmeldelsen vil Evaneos hurtigst muligt foretage en vurdering af det omtvistede indhold og af de pågældende spørgsmål og efter at have kontrolleret identiteten af anmelderen/-ne reagere efter eget skøn mht., hvorvidt det pågældende indhold skal trækkes tilbage.

Du anbefales omhyggeligt at vurdere fakta før enhver anmodning eller anmeldelse, som du kan blive gjort ansvarlig for.

10. Annullering af tjenester, klager

Vi forbeholder os retten til at annullere din konto til enhver tid, hvis du ikke overholder disse generelle vilkår og betingelser for brug. Hvis vi annullerer din konto, slettes alle de personlige oplysninger, som vi har om dig.

Selv om vi ikke er forpligtet til at gøre det, så forbeholder vi os ret til at foretage rettidige og ensidige tjek, efter eget skøn eller på anmodning fra tredjepart, for at kontrollere, at brugere overholder alle bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser for brug, herunder de supplerende kontraktmæssige dokumenter og/eller ændring heraf. Vi forbeholder os ret til at suspendere eller opsige en konto, hvis vi, efter sådan inspektion, opdager alvorlige overtrædelser af disse generelle vilkår og betingelser for brug.

Du kan også, forudsat der ikke foreligger nogen aktuel ordre på en rejsepakke ved et lokalt rejsebureau, helt opsige din konto. Når din sidste bestilte rejsepakke er gennemført, kan du frit opsige din konto.

11. Kontakt

Hvis du har spørgsmål mht. tjenesterne, bedes du kontakte kundeservice via e-mail: kontakt@evaneos.com

Du kan også kontakte os

via brev til følgende adresse: Evaneos SA - Service clients – 27 Rue de Mogador - 75009 Paris, Frankrig

Hvis du kontakter os via e-mail eller post, skal du vedlægge eller vedhæfte din underskrevne anmodning om tiltag, en kopi af din identitet samt dit login og dine adgangskoder.

12. Adgang til hjemmeside, mobil applikation og tjenester

a. Konfiguration af adgang
Evaneos tilbyder en onlinetjeneste via dens hjemmesider og mobile applikationer.

Der kræves en forbindelse til internettet for at få adgang til hjemmesiden og den mobile applikation.

For at få adgang til visse funktioner på hjemmesiden og den mobile applikation skal du registrere dig som medlem og oprette en konto. Den fulde tjeneste bliver tilgængelig efter registreringen på hjemmesiden eller via applikationen.

b. Adgang og teknisk drift af hjemmesiden og den mobile applikation
Vi har til formål at sikre, at hjemmesiden og den mobile applikation er i fuld funktionsdygtig stand 24/7. Vi garanterer dog ikke, at hjemmesiden og/eller den mobile applikation vil fungere kontinuerligt eller være fri for fejl.

Evaneos kan ikke holdes ansvarlig for hjemmesidens utilgængelighed, afbrydelse eller manglende funktion, den mobile applikation eller andre tjenesteydelser uanset årsagen, som er uden for Evaneos rimelige kontrol, eller mens Evaneos vælger at udføre vedligeholdelse eller opgraderinger af tjenesterne.

Vi garanterer ikke, at hjemmesiden, den mobile applikation eller andre tjenester er sikre eller fri for bugs eller virus. Du er selv ansvarlig for at konfigurere dit udstyr, herunder  computerprogrammer og –platform, for at få adgang til hjemmesiden, den mobile applikation eller tjenesterne, og vi anbefaler, at du bruger din egen antivirus-software. Du accepterer, at Evaneos og dets leverandører under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for materielle skader og/eller finansielle tab og/eller direkte eller indirekte skader og/eller følger af nogen form og/eller som følge af brug af eller manglende mulighed for at bruge hjemmesiden www.evaneos.fr.

c. Afslag, suspendering og afbrydelse af adgang
Evaneos kan frit og til enhver tid nægte, afbryde eller suspendere adgangen til alle eller dele af hjemmesiderne og de mobile applikationer eller tjenester, navnligt af operationelle eller vedligeholdelsesmæssige grunde, og kan frit ændre, suspendere eller lukke hjemmesiden og afslutte dens offentliggørelse på internettets netværk.

d. Gratis adgang til visse kategorier af tjenester
Evaneos skal levere generelle oplysningstjenester med åben adgang for brugere, hvilket betyder tjenester, som er gratis tilgængelige uden nogen forpligtelse til at angive et ID eller åbne en konto.

13. Anmodning om et prisoverslag på en rejse

For at drage fordel af Evaneos tjenester (til at oprette kontakt til et lokalt rejsebureau og anmode om et overslag på en rejse eller et personligt område), skal du først bekræfte din identitet ved at sende en anmodning om et prisoverslag for at opnå medlemsstatus.

Det er gratis at sende anmodninger om prisoverslag til lokale rejsebureauer. For at opnå status som medlem af hjemmesiden og dermed drage fordel af alle de tjenester, der tilbydes af Evaneos SA, skal du blot udfylde online-formularen, læse den og bekræfte at du accepterer de generelle vilkår og betingelser for brug.

Visse betingelser skal være opfyldt for, at du kan blive medlem og dermed være i stand til at indsende en anmodning om et overslag på en rejse:

 • Du skal være forbruger og ikke agere på vegne af en tredjepart
 • Du skal være fyldt atten (18) år eller mere; eller hvis du er mindreårig, have tilladelse fra din værge
 • Du skal overholde al gældende lovgivning
 • Alle de oplysninger, du angiver, skal være nøjagtige, verificerbare, fuldstændige og ajourførte
 • Du skal bruge en personlig e-mailadresse
 • Din forbindelsen til kontoen (forbindelsestider, land, internet- serviceudbyder, forbud mod proxy-forbindelser) skal være i overensstemmelse med den normale anvendelse af en bruger-konto. Dine valgte login-oplysninger og adgangskode skal være i overensstemmelse med reglerne for hjemmesiden og den mobile applikation og må: ikke referere til nogen politisk orientering, etnicitet, fællesskabet eller nogen religion; undgå vulgaritet og fornærmelser; ikke have nogen seksuel eller pornografisk konnotation; ikke ligne eller efterligne et registreret varemærke; ikke omtale narkotika eller andre produkter eller enheder, som er forbudt ved lov; ikke ligne eller efterligne navnene på personer, der er skabt af en forfatter online; og ikke ligne eller efterligne et andet medlem.

Du mindes om, at enhver person, som angiver en falsk erklæring på egne vegne eller på vegne af en anden person, kan gøres strafansvarlig efter gældende lovgivning.

14. Forbindelse med lokalt rejsebureau

For at få kontakt til et lokalt rejsebureau for at tilrettelægge din rejse skal du gøre som følger:

1 – Vælg destination

2 - (i) Vælg lokalt rejsebureau, (ii) vælg en foreslået rute

3 – Beskriv de rejsende og din/jeres rejseplan

4 – Angiv forventninger med hensyn til overnatning, rejsefæller og rejsens hastighed

5 – Angiv personlige oplysninger, så dit valgte lokale rejsebureau kan kontakte dig

6 – Modtag en e-mail, der bekræfter overførslen af dit ansøgningsskema

7 – Modtag et tilpasset prisestimat direkte fra det valgte lokale rejsebureau

Evaneos valg af passende lokale rejsebureauer afhænger af, om du angiver de oplysninger, der er anført ovenfor.

15. Dit ansvar

a. Personligt ansvar for brug af hjemmesiden, den mobile applikation og tjenesterne

 • Du må kun bruge hjemmesiden, den mobile applikation og tjenesterne til personlige og ikke-kommercielle formål
 • Som bruger af hjemmesiden anerkender du, at du opretter forbindelse til og bruger de udbudte tjenesteydelser på din egen risiko. Som anført i pkt. 8 i disse generelle vilkår og betingelser for brug, fralægger vi os ethvert ansvar for skader, uanset om de er direkte eller indirekte (herunder finansielle tab, tab af indtjening, udenlandske valutatab), som du eller en tredjepart måtte lide uanset grunden, uanset om det stammer fra din forbindelse til hjemmesiden eller den mobile applikation eller pga. din manglende evne til at få adgang til eller oprettelse af forbindelse til hjemmesiden, eller fra hjemmesiden eller den mobile applikations funktionelle eller manglende funktionelle status.
 • Dette gælder især skader eller tab som følge af unøjagtigt indhold, fejl, langsom hastighed eller afbrudt transmission, tab, forsvinden eller ændring af data, vira fra enhver oprindelse, indtrængen af tredjemand, og mere generelle skader eller tab som følge af hjemmesidens tilgængelighed eller utilgængelighed.

b. Ansvar du pådrager dig i forbindelse med rejsetjenester, der leveres af det lokale rejsebureau
Kontrakten om rejsetjenester indgås udelukkende mellem dig og det lokale rejsebureau.

De lokale rejsebureauer påtager sig fuldt ansvar for de tjenester, de udbyder, og for deres valg af tjenesteudbydere.

I denne henseende vil du blive anmodet om at acceptere de generelle vilkår og betingelser for salg for det pågældende lokale rejsebureau, da disse træder i kraft på tidspunktet for din accept af dets prisoverslag, og/eller når du foretager din første betaling.

Du forpligter dig hermed til at respektere og efterleve bestemmelserne, som angives af rejsens guide eller af enhver anden repræsentant for det lokale rejsebureau.

Disse regler er udstedt med henblik på at sikre, at den planlagte rejse både finder sted sikkert og som planlagt.

De lokale rejsebureauer er ikke ansvarlige for nogen aktivitet, som du udfører uden for den angivne rejseplan.

c. Dit ansvar med hensyn til virus
Vi opfordrer dig til at tjekke om filer, der overføres eller er registreret på hjemmesiden, er virus-fri. Du må ikke registrere eller overføre filer, der indeholder virus eller programmer, der forårsager tab, ødelæggelse eller beskadigelse af data. Du vil blive holdt fuldt ansvarlig i tilfælde af misligholdelse af denne bestemmelse.

d. Dit ansvar med hensyn til hjælp/forsikring
Med hensyn til din planlagte rejse er det tilrådeligt at tegne en forsikring, hvis rejsen er grænseoverskridende, herunder dækning for personlige hjælpetjenester og betaling af udgifter til lægebehandling, ulykkesforsikring, hjemsendelse, bagageforsikring, afbestillingsforsikring og dækning for juridisk ansvar. Det er dit eget ansvar at tjekke din forsikringsdækning og om nødvendigt tegne forsikring hos din forsikringsmægler eller på hjemmesiden Evaneos. Du kan finde oplysninger om rejseforsikring på Udenrigsministeriets hjemmeside.

e. Dit ansvar med hensyn til din kommunikation
Du anerkender, at du (og ikke Evaneos) alene er ansvarlig for enhver og alle elektroniske oplysninger og alt indhold (herunder medlemsindhold), som du uploader til hjemmesiden og/eller den mobile applikation, og anerkender, at Evaneos ikke pådrager sig noget ansvar i denne henseende. Du anerkender, at du skal bruge tjenesterne på en måde, der overholder gældende lovgivning.

16. Evaneos rolle i valget af lokale rejsebureauer

Evaneos har valgt lokale rejsebureauer, der er eksperter i organiseringen af forbrugerrejser. og som besidder de tilladelser og forsikringer, der kræves i deres hjemland.

For at være partner med Evaneos, skal et lokalt rejsebureau opfylde en række meget strenge kvalitetskrav. Vores udvælgelseskriterier er beskrevet på hjemmesiden på www.evaneos.dk/info/lokale-rejsebureauer/. Derudover forpligter ethvert lokalt rejsebureau sig til at overholde en række forpligtelser med hensyn til vores medlemmer, jf. de betingelser, der er anført nedenfor.

Evaneos leverer en tjeneste, der sætter medlemmer i kontakt med lokale rejsebureauer. Vi vil ikke fakturere dig for vores tjenester og tilføjer ingen yderligere omkostninger til prisoverslag, der leveres af lokale rejsebureauer. Vores vederlag består af provision, som betales til os af de lokale rejsebureauer. De betalte beløb har ingen indvirkning på hjemmesidens lister over lokale rejsebureauer eller på valget af lokale rejsebureauer, der foreslås medlemmerne, når de indsender anmodninger om prisoverslag via hjemmesiden eller den mobile applikation.

17. Ansvar for lokale rejsebureauer

Det lokale rejsebureau er for at blive partner med Evaneos og kunne foreslå dets tjenester til dig forpligtet til at overholde en række forpligtelser over for medlemmerne, herunder følgende:

 • Udsende et prisoverslag eller tage personlig kontakt til dig senest 48 timer efter en anmodning
 • Tilbyde priser på "direkte" basis, hvilket betyder, at priserne er de samme for lokale kunder på stedet
 • Kun at kontakte dig via den e-mail og de telefonnumre, som fås fra Evaneos platform med henblik på kommunikationen med dig
 • Forsyne dig med alle de tjenester, der er nævnt i rejseprogrammet, som tilbydes af det lokale rejsebureau
 • Klart underrette Evaneos via e-mail, så snart bekræftelsen på din anmodning er modtaget
 • Underrette Evaneos, såfremt den lokale kontakt er fraværende i en periode (lang eller kort) og ikke er i stand til at reagere
 • Bruge alle rimelige bestræbelser på at sikre tjenestens højeste kvalitet og på at finde alternative løsninger i tilfælde af vanskeligheder
 • Gøre alt for at finde alternative løsninger i tilfælde af vanskeligheder
 • Informere dig om dets vilkår og betingelser for salg, betaling og afbestilling eller annullering før en reservationsbekræftelse, og
 • Være i besiddelse af alle forsikringer og samtykker, der er foreskrevet i de gældende regler i landet, hvor det lokale rejsebureau er etableret, og være klar til at dokumentere dette på medlemmets anmodning

Når du rejser, forpligter du dig til at overholde de regler, der udstikkes af guiden eller enhver anden repræsentant for det lokale rejsebureau. Formålet med disse regler er at sikre, at rejseplanen foregår på de bedste betingelser og yder et vigtigt bidrag til sikkerheden og trygheden.

Det lokale rejsebureau kan ikke holdes ansvarlig for nogen aktivitet, der gennemføres af et medlem, som falder uden for rejseplanens formål.

Det lokale rejsebureau påtager sig ansvaret overfor dig som mellemled mellem dig og de forskellige tjenesteydere (flyselskaber, hoteller, transportvirksomheder, restauranter, skibe, osv.), som det har valgt som en del af din rejseplan.

Uanset ovennævnte og som anført i rejsebureauets generelle vilkår og betingelser, som du accepterer, når du accepterer din rejseplans prisoverslag, kan det lokale rejsebureau ikke gøres ansvarligt for følgende:

 • Tab eller beskadigelse af personlige ejendele, uanset om dette skyldes glemsomhed eller andet
 • Tyveri af eller skade på personlige effekter, der sker på hoteller
 • Skadelige konsekvenser som følge af en begivenhed pga. force majeure (ugunstige vejrforhold, naturkatastrofer, politiske uroligheder, strejker eller lignende)
 • Skader som følge af andre passagerers eller rejsendes handlinger
 • Følger af forsinkelser, forhindringer eller annulleringer af flyrejser
 • Konsekvenserne af ændringer i tidsplaner eller lufthavne
 • Konsekvenser af forsinkelser eller hindringer af jordtransport
 • Konsekvenser af forsinkelser eller hindringer eller aflysninger af jernbanetransport
 • Undladelse af at følge tidsplaner, som følge af din egen handling eller passivitet

18. Oplysninger om afbestillingsbetingelser for tjenester fra det lokale rejsebureau og betingelser for refusion

Før du foretager en reservation hos et lokalt rejsebureau, forpligter du dig til at læse og acceptere dets generelle vilkår og betingelser for salg samt betingelserne for betaling og afbestilling af dets tjenester.

a. Afbestilling
Enhver afbestilling skal meddeles ved brev, fax eller e-mail, og direkte informere det lokale rejsebureau via den formular, som kræves ifølge dets generelle vilkår og betingelser. Medlemmet skal betale evt. afbestillingsgebyrer med et beløb, der kan variere i overensstemmelse med tidsrammen for afbestillingen samt det lokale rejsebureaus vilkår og betingelser, som du er forpligtet til at tjekke.

Vi foreslår, at du sørger for at læse betingelserne for afbestilling, (forud-)betaling og undladelse af at møde op og for at foretage alle fremtidige betalinger inden for fristerne, der er aftalt med det lokale rejsebureau.

Det er medlemmets ansvar at give besked om afbestillingen til sit forsikringsselskab inden for de frister, der er anført i vilkår og betingelser for afbestilling, og dermed afgøre, om medlemmet kan kræve sine udgifter til afbestilling godtgjort. Forsikringspræmien for afbestilling tilbagebetales aldrig. De vilkår og betingelser, som er fastsat af det lokale rejsebureau, gælder for dig. Afbestillingsudgifterne betales ud af det første depositum, der indbetales af medlemmet, når det reserverer gennem det lokale rejsebureau. Hvis medlemmet har foretaget betalingen gennem Evaneos sikre betalingsplatform, vil Evaneos kreditere medlemmet via det oprindeligt anvendte betalingsmiddel (kreditkort, bankoverførsel, osv.).

b. Betaling
Reservationer træder i kraft, så snart det første depositum er modtaget.

Vilkårene og betingelserne for betaling er fastsat i det lokale rejsebureaus generelle vilkår og betingelser, som du skal tjekke.

Hvert lokalt rejsebureau er forpligtet til at informere dig om dets vilkår, betingelser og betalingsmidler, som vil være dem, der gælder.

Rejsende betaler lokale rejsebureauer gennem Evaneos sikre betalingsplatform. For at aktivere denne, sender de lokale rejsebureauer medlemmerne et betalingslink via e-mail, når rejsens prisoverslag er blevet accepteret.

c. Ændringer
Mellem tidspunktet for udarbejdelsen af prisoverslaget og det øjeblik, hvor du accepterer dette, kan overnatningens tilgængelighed ændre sig. Hvis der forekommer sådanne ændringer, vil du blive anmodet om dit fornyede samtykke til den ændrede situation.

d. Tjenester, der ikke anvendes
Hvis en rejse afkortes eller afbrydes, herunder hvis nogen jord-, flod-, hav- eller luftbaseret tjeneste ikke gennemføres fuldt ud af hvilken som helst grund, vil der under ingen omstændigheder blive tale om en refusion fra det lokale rejsebureau.

Det er den rejsendes ansvar at tegne forsikringsdækning, der dækker de betalte beløb for ubrugte rejsetjenester

e. Evaneos garanti mod lokale rejsebureaus misligholdelse
Evaneos er ikke ansvarlig for tjenester, som leveres af lokale rejsebureauer, og kan heller ikke gøres ansvarlig for deres misligholdelse i tilfælde af, at disse sættes under administration eller går i betalingsstandsning.

f. Evaneos kundeservice
I tilfælde af, at det lokale rejsebureaus misligholdelse gør det umuligt at udføre den valgte rejseplan, vil Evaneos hjælpe med at forsøge at finde en alternativ løsning gennem et andet lokalt rejsebureau.

Som en del af denne forpligtelse, forpligter Evaneos sig til at sikre, at du ikke lider økonomiske tab i denne henseende.

Evaneos er således forpligtet til at betale dig kompensation med det beløb, som du har betalt til det misligholdende lokale rejsebureau ved at refundere dette beløb til dig, hvis intet andet alternativt lokalt rejsebureau kan varetage den rejseplan, som du har betalt for, eller ved at betale et tilsvarende beløb direkte til det alternative lokale rejsebureau, som varetager din rejseplan. Hvis der er en udestående saldo for rejsetjenester, som er helt eller delvist ubetalte, skal du foretage fuldstændig betaling til det alternative rejsebureau, uden der knyttes noget ansvar til Evaneos under sådanne omstændigheder.

I tilfælde af en tvist med det lokale rejsebureau, før, under eller efter din rejse, er Evaneos kundeservice til din rådighed for at hjælpe dig med at løse sagen. Det kan kontaktes på følgende adresse kontakt@evaneos.dk

19. Gældende lovgivning og kompetence

Indholdet af hjemmesiden forvaltes i overensstemmelse med fransk lovgivning. De generelle vilkår og betingelser for brug er underlagt fransk lov.

Fransk lovgivning regulerer både de grundlæggende juridiske principper og formkrav samt vurderingen af hjemmesidens indhold, som udelukkende er underlagt retterne i Frankrigs kompetence.

Hvis du er en forbruger, drager du fordel af enhver ufravigelig regel i loven i det land, hvor du er bosat.  Intet i disse generelle vilkår og betingelser for brug, herunder afsnittet ovenfor, påvirker dine rettigheder som forbruger til at gøre sådanne ufravigelige bestemmelser i lokal lovgivning gældende.

Vi og du accepterer at placere eventuelle tvister, der opstår mellem os som følge af disse generelle vilkår og betingelser for brug eller tjenester (herunder kontraktlige og ikke-kontraktlige tvister eller fordringer) ved de franske domstole, som har ikke-eksklusiv kompetence, men du kan søge juridisk domstolsprøvelse i enten Frankrig eller i den medlemsstat i den Europæiske Union, hvor du er bosat. I tilfælde af en tvist, der opstår mellem dig og os, kan du søge en løsning ved mægling eller ved en alternativ form for konfliktløsning. I Danmark varetages sådan mediationshåndtering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Att.: Center for Klageløsning. Læs mere om retten til at klage, beløbsgrænser, gebyrer, klageproces m.v. på http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Klageforhold/Center-for-Klageloesning.

Den Europæiske Kommission har også tilvejebragt dig en online platform til bilæggelse af tvister, som du kan benytte på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

20. Ændringer

Evaneos forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre hjemmesiden, den mobile applikation og tjenesterne fra tid til anden og kan begrænse adgangen hertil. Når du bruger hjemmesiden og den mobile applikation efter enhver sådan meddelelse om ændring, anses det som at du accepterer ændringerne.

21. Almindelige bestemmelser

I tilfælde af, at en del af disse generelle vilkår og betingelser for brug skulle erklæres ugyldige eller uanvendelige i henhold til gældende lov, herunder men ikke begrænset til de undtagelser fra garanti og ansvarsbegrænsninger, der er skitseret ovenfor, vil de ugyldige eller uanvendelige bestemmelser blive betragtet som erstattet af de gyldige og gældende bestemmelser, der er den bedste tilnærmelse i forhold til hensigten med den oprindelige bestemmelse, mens de øvrige vilkår for disse generelle vilkår og betingelser for brug forbliver i kraft og er fuldt ud gældende.

Evaneos skal være berettiget til at tildele, overføre, udbyde eller overdrage sine rettigheder, pligter og forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser for brug til en tredjepart. Du har ingen tilsvarende rettighed.

Hvis en eller flere af bestemmelserne, som er indeholdt i disse generelle vilkår og betingelser for brug, er blevet helt eller delvist ugyldige, berøres de resterende bestemmelser ikke på nogen måde. Du og vi skal i god tro forsøge at erstatte enhver bestemmelse, som er ugyldig, eller som ikke kan håndhæves, med en bestemmelse der er gyldig eller kan håndhæves, som så vidt muligt opnår den samme effekt, som ville være opnået ved den bestemmelse, som er ugyldig eller ikke kan håndhæves.

Disse generelle vilkår og betingelser for brug er tilgængelige på hjemmesidens sprog.